Giới Thiệu

Hệ thống phòng họp thông minh Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hệ thống phòng họp thông minh Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tổng quan về dự án: Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 33 tấm màn ghép 49 inch,  34 tấm màn hình ghép 55 inch viền 1.8mm. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn như Quảng Ninh Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại UBND tỉnh Quảng Ninh

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại UBND tỉnh Quảng Ninh

Tổng quan về dự án: Giải pháp videowall là một phần không thể thiếu cho một trung tâm điều hành, đặc biệt là một trung tâm điều hành lớn như trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 30 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 10 cột. Một hệ thống màn hình...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 20 tấm màn ghép 55 inch gồm 4 hàng 5 cột và 8 màn hình 2 bên. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 32 tấm màn ghép 55 inch gồm 4 hàng 8 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Bệnh viện Quân y 110

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Bệnh viện Quân y 110

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 15 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 5 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 18 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 6 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Tòa nhà Quốc hội

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Tòa nhà Quốc hội

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 21 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 7 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Trụ sở Bộ Tài chính

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Trụ sở Bộ Tài chính

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 12 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 4 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nhà thầu triển khai trung tâm điều hành Demo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 21 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 7 cột và 8 màn hình 2 bên. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều...
Đọc Thêm