Triển khai lắp đặt màn hình ghép 32 tấm cho TTĐH tại Bắc Ninh


Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 32 tấm màn ghép 55 inch gồm 4 hàng 8 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn

Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7

Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ điều khiển hiển thị Videowall Controller Datapath

Hệ thống khung giá treo màn hình được sử dụng hệ khung giá chuyên dụng Btech giúp việc lắp đặt cũng như bảo trì được thuận tiện

Tin Liên Quan