Giới Thiệu

Hệ thống phòng họp thông minh Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hệ thống phòng họp thông minh Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tổng quan về dự án: Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 33 tấm màn ghép 49 inch,  34 tấm màn hình ghép 55 inch viền 1.8mm. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn như Quảng Ninh Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 30 tấm cho TTĐH tại Quảng Ninh

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 30 tấm cho TTĐH tại Quảng Ninh

Tổng quan về dự án: Giải pháp videowall là một phần không thể thiếu cho một trung tâm điều hành, đặc biệt là một trung tâm điều hành lớn như trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 30 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 10 cột. Một hệ thống màn hình...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 28 tấm cho phòng họp tại TP Hồ Chí Minh

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 28 tấm cho phòng họp tại TP Hồ Chí Minh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 20 tấm màn ghép 55 inch gồm 4 hàng 5 cột và 8 màn hình 2 bên. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 32 tấm cho TTĐH tại Bắc Ninh

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 32 tấm cho TTĐH tại Bắc Ninh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 32 tấm màn ghép 55 inch gồm 4 hàng 8 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 15 tấm cho Bệnh Viện tại Bắc Ninh

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 15 tấm cho Bệnh Viện tại Bắc Ninh

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 15 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 5 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 18 tấm cho TTĐH tại Hà Nội

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 18 tấm cho TTĐH tại Hà Nội

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 18 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 6 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 21 tấm cho TTĐH tại Hà Nội

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 21 tấm cho TTĐH tại Hà Nội

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 21 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 7 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 12 tấm cho Phòng Họp tại Hà Nội

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 12 tấm cho Phòng Họp tại Hà Nội

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 12 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 4 cột. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều khiển bởi bộ...
Đọc Thêm

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 31 tấm cho Phòng Họp tại Hà Nội

Triển khai lắp đặt màn hình ghép 31 tấm cho Phòng Họp tại Hà Nội

Hệ thống được chúng tôi lắp đặt bao gồm 21 tấm màn ghép 55 inch gồm 3 hàng 7 cột và 8 màn hình 2 bên. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau của một tỉnh lớn Hệ thống đáp ứng yêu cầu hoạt động 24/7 Toàn bộ hệ thống hiển thị được điều...
Đọc Thêm