Màn hình ghép LG 49, 55 inch viền 3.5 mm, 1.8 mm, 0.88 mm