Màn hình ghép Samsung 46, 55 inch viền 3.5 mm, 1.7 mm, 0.88 mm