Video wallcontroller Datapath Fx4-HDR Demo (https://www.youtube.com/watch?v=SaZuwAdD6Tw)

Datapath Fx4-HDR

Độ hiển thị màu tuyệt vời của HDR10 

Datapath Fx4-HDR xây dựng dựa trên thành công của người tiền nhiệm Fx4 và x4 từng đoạt giải thưởng và mang lại độ rõ màu tuyệt vời cho HDR 10 bit, độ phân giải 4K60 cũng như hỗ trợ âm thanh.

Đầu vào HDMI 2.0

Có đầy đủ HDCP2.2

Hỗ trợ âm thanh

Xoay, cắt và thu phóng

 

 

Sáng tạo đơn giản

Những tiến bộ trong yêu cầu về màn hình ghép có nghĩa là khách hàng đòi hỏi sự tự do hơn trong việc tạo và

triển khai các dự án cần hiển thị các hình ảnh nhỏ, vừa và quy mô lớn.

Xử lý phần cứng tiên tiến Fx4 HDR, cho phép hoàn toàn linh hoạt để ánh xạ nội dung trên nhiều khung hình

đầu ra. Tham gia nhiều thiết bị để hỗ trợ các khu vực hiển thị lớn hơn, đồng thời duy trì đồng bộ hóa

trên tất cả các đầu ra.

Tùy chọn kết nối tuyệt vời

3 lựa chọn đầu vào

Fx4 có một đầu vào HDMI 2.0 và hai đầu vào HDMI 1.4. Giao diện người dùng trực quan cho phép người dùng xác định đầu vào nào được sử dụng

Kết nối mạng

Cổng Ethernet kép cho phép người dùng thêm thiết bị vào mạng của họ. Vòng lặp Ethernet hỗ trợ cho phép kết nối với tất cả các thiết bị có một kết nối mạng duy nhất với bộ chuyển mạch.

Đầu vào bị khóa

Tự động khóa với đầu vào đang hoạt động hoặc sử dụng đồng bộ hóa tương tự đen & nổ hoặc ba cấp thông qua đầu nối BNC mạnh mẽ.

Vòng lặp

Đầu ra vòng lặp HDMI 2.0 chuyên dụng cho phép người dùng liên kết nhiều thiết bị. Được thiết kế đặc biệt ngăn ngừa mất độ phân giải, tín hiệu chụp ban đầu vẫn không thay đổi.

 

Tin Liên Quan