Bộ điều khiển hình ảnh màn hình ghép (Video Wall Controller) DATAPATH Fx4-SDI

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

  Inputs: 1 x 3G-SDI (1080p/60 or equivalent up to 148.5 MP/s)
  1 x DisplayPort 1.2 (2160p/60 or equivalent up to 616 MP/s)
  1 x HDMI 1.4 (2160p/30 or equivalent up to 297 MP/s)
  Outputs: 4 x 3G-SDI (1080p/60 or equivalent up to 165 MP/s)
  1 x Loop-Through: DisplayPort 1.2 (locked to selected video input resolution)